New Age New Age -"liikkeestä" ja siihen läheisesti liittyvistä ilmiöistä.

Selvänäkijät ja kanavoijat testiin?

(Tämän bloggaukseni sisältö + laajat taustoitukseni ovat täällä. Niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseeni syvemmin.)

 

 

EHDOTUKSENI

Muun muassa Suomessa tulisi muodostaa ja ottaa säännölliseen käyttöön käytännöllinen ESP-testi selvänäkijöille ja muillekin ESP-ammattilaisille.

  (Käytän mielelläni yleisluontoista ESP-ammattilainen -sanaa, vaikka Suomessa on harvinaista, että joku ansaitsisi ESP:n liittyen muutoin kuin selvänäköön liittyen, esimerkiksi luennoimalla tai telepatiaa opettamalla.)

  Tarkoitus sillä olisi kohentaa ESP-palveluiden ostajien ja niiden rehellisten tarjoajien asemaa sekä rajatiedon yleistäkin imagoa, uskottavuutta, lähestyttävyyttä.

  Se aikaansaataisiin epävirallisin ja virallisin toimenpitein ainakin niin, että jos ihminen haluaisi saada ESP-taidoillaan arvostusta ja käyttää selvänäkijä- tms. titteliä, hänen olisi läpäistävä arvostettu, puolueeton, tieteellinen, monipuolinen nykyisyyden ESP-näkemistä koskeva testi - jonkin vaikuttavan sanktion uhalla.

  Tulevaisuuden näkeminenhän on aina siten hankala testattava ilmiö, että vapaa tahto ja todetkin ennakkopaljastukset erilaisista tulevaisuusvaihtoehdoista voivat muuttaa selvänäön kohteen tulevaisuus-suuntautumisia ja tulevia tapahtumia.

  "Läpäiseminen" tarkoittaisi jotakin minimipistemäärää, laajasti arvostettua taitotasoa.

  Epämääräisyyksillä testiä ei olisi mitään mahdollisuuksia läpäistä mm. koska siinä olisi myös remote viewing -tyyppisiä tehtäviä, joista saisi ainakin 20% pisteistä.

  Se sanktio taas olisi tietysti suurempi ammattimaisesti ESP:n liittyen toimiville kuin harrastajille.

  Ja se olisi mitä ilmeisimmin lakisääteinen.

  Muun muassa koska alaa on ilmeisesti vaikea saada toimimaan kunnolla yhteen... ottamaan vakavasti tällaisia ehdotuksia.

 

Testin tarkkuus, kuten pisteyttäminen, olisi oleellista, koska arvostettava ESP-taitoisuus on paljon lähempänä täydellistä tarkkuutta kuin täydellistä tulkinnanvaraisuutta. (Vaikka ymmärränkin sen, että voi olla olemassa myös symbolista selvänäköä.)

 

Testi pitäisi meriitin voimassaolon säilyttämiseksi läpäistä uudelleen viimeistään kolmen vuoden kuluttua, koska selvänäkökyvyt hiipuvat pois joiltakuilta.

 

Testin muodostamisen projekti saisi ilmaa siipiensä alle ilmeisesti vain ahkerana pidetyllä epäitsekkäällä työllä, joten se tulisi aloittaa.

  Rajatiedon jonkin järjestön(t) olisi se tehtävä yhteistyössä julkishallinnon kanssa.

 

 

 

PERUSTELUT

1) Yleinen elämänkokemus osoittaa, että pitkällä tähtäimellä vain organisoitu toiminta voi saada jonkin merkittävän toiminnan ajallisesti ja eettisesti kestäväksi... Niinpä jotenkin testaustoimintaan tulisi liittyä myös raha niin kauan kuin olemme rahatalouden piirissä. Tosin ainakaan alkuvaiheessa ei olisi välttämätöntä, että kukaan saisi siihen liittyen pääasiallista toimeentuloaan.


2) Itselleen riittävästi moni voi testata selvänäkijöitä yleensä monin tavoin.

  Esimerkiksi moni selvänäköpalvelun vastaanottaja on sävähtynyt huomatessaan että tosi näkijä kertoo hänelle hänen menneisyydestään jotain, mitä kukaan hänen lisäksi "ei ole voinut tietää".

  Mutta yleisen ammatillisen testin on oltava nykyisyyden näkemisen testi, koska 1) menneet asiat voi periaatteessa tietää normaaleilla tavoilla. (Tai jos selvänäkijä kertoo vastaanottajalleen näkevänsä jotain, mitä tämä ei ole mielestään koskaan koskaan kenellekään paljastanut, niin ei sitä näkemistä voi riittävän objektiivisesti todistaa.) Ja 2) jos ihminen ei pysty näkemään nykyisyyttä realistisesti, niin ei hän silloin pysty tulevaisuuttakaan näkemään siten, että sillä olisi merkitystä.

  (Ei ole olemassa tietääkseni edes rajatiedollista teoriaa siitä, että se olisi mahdollista. - Teoria ei ole vielä jonkin väitteen esittäminen joihinkin kokemuksiin vedoten.)

  (Toki näkijä voi aistia nähtävän energiakentästä hänen sanoin ilmaisemattomia ajatuksia, toiveita ja tahtotiloja ja niiden myötä "ennustaa" tulevaisuutta, sillä monestihan vireille laitetut suuntautumiset joskus toteutuvat. Mutta sehän ei ole lainkaan tulevaisuuden näkemistä.)

  Vertaa: Suomessa esimerkiksi koulutetun hierojan tittelin saa kun läpäisee pääsykokeen, joka on päivitetty viimeksi 2011. - Hierojakoulun käyminen sitä ennen ei ole pakollista.

 

3) Riittävän monilla selvänäköpalveluja ja -koulutuksia kaupittelevilla tai (muun muassa nettikeskustelujen perusteella) ainakin riittävän monilla heidän asiakkaistaan on tiedonsaanti- / kohtaanto-ongelma: he eivät löydä sitä mitä tavoittelevat ja kokonaisuutena katsoen usein pettyvät.

  Asiakkaan kohtaanto-ongelma: Vaikka osaisit intuitiollasi välttää huijaavat selvänäköpalveluiden tarjoajat, miten maksullisesti kokeilematta erotat laatueroja heitä paremmissa selvänäkijöissä?

  Varsinkin, jos kysyt heiltä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa, kuten useimmat neuvoa kysyvät ymmärtääkseni tekevät.

  Joillakuilla palveluntarjoajillahan on ylimarkkinointia, juontuen esimerkiksi itsepetoksellisuutta suosivasta, ylikorostuneesta itsetunnosta.

  Ikävimmissä tapauksissa kyseessä on samalla myös yksiselitteisesti selkeä, merkittävä eettis-moraalinen ongelma. Eli esimerkiksi julkisten foorumien nettikeskustelujen perusteella näyttää siltä, että alalla on selvänäköpalveluiden ja -kurssien tarjoajia, jotka ovat tietoisia tuotteidensa huonolaatuisuudesta tai jopa huijaavat.

  (Vaikka suurin osa heistäkin lienee alunperin ollut rehellisiä.)

  Rehellisen selvänäkijän kannalta kohtaanto-ongelmat kärjistyvät, koska 1) alan huonot osaajat ja huijarit pilaavat alan kaikkien toimijoiden mainetta. Ja 2) alalla ei ole puolueetonta, arvostettua ammattikouluttajaa, joka viimeistään koulutuksen lopussa karsii testillä pois ne, jotka eivät osaa hyvin alan perustietotaitoja.

  Niinpä hyvillä osaajilla luulisi olevan motiivia erottautua alan huonoista osaajista mahdollisimman nopeasti, selvästi ja voimakkaasti..

  Toisaalta selvänäkeminen on taito, missä hyviksi itsensä katsovat ammattilaiset eivät tavallaan voi muuta kuin katsoa Peiliin.

  Sillä useimmat ihmiset, kuten minä, suhtautuvat vähintään epäilevästi, jos selvänäkijä ilmaisee, että hän voi ennustaa vain muiden elämiä, ei omaa elämäänsä.

  Niin kuitenkin eräs tunnettu pitkän linjan selvänäkijä sanoi minulle. - Eikä hänen hyvin monivuotista uraansa sellaisen sanominen ollut häirinnyt eli hän oli tienannut koko toimeentulonsa selvänäköpalveluilla.

  Laajemmin ottaen voisi myös pohtia, millainen selvänäkijöiden ihanne-etiikan tulisi olla ja millaisia sen moraalisten (konkreettisten) sovellusten tulisi olla eri asiakastilanteissa. Liian harvoin niin tehdään, esimerkiksi käydään tunneälynäkökulmia lävitse.

  Mutta testit muutoin kuin teknisen ESP-taidon osalta ovat vaikeasti objektiivisiksi muodostettavissa.


4) Kanavointien maailmankin tervehdyttämisessä yksi merkittävä askel olisi ESP-testaamisinstituution luominen ja mm. kanavoijiin soveltaminen.

  Olkoonkin, että on vielä oleellisempaa on, että kanavoija osaisi jo perustuntumassaan ajoissa tunnistaa sen, että kanavointilähde on positiivisella Polulla ja miten korkealla tasolla sillä hän(t) on tai että on riittävän korkealla tasolla.

 

5) On tärkeää tai välttämätöntä hankkia tuollaiselle testille suosiota ja arvovaltaisuutta sen virallistamisen kautta.

  Suomessa on keskivertoista teollisuusmaata enemmän hyväntahtoisuutta, ihanteellisuutta yms, mutta Suomi on edelleen kovin viranomaisuskovainen maa.

  Suomen kansalaisyhteiskunta vaikuttaa heikolta (rahallisesti ja) hyvinvoinnillisesti suurimmissa poliittisissa asioissa. Merkittävä osa kansasta ei tiedä niitä kaikkia edes nimeltä. (Toinen asia on vaikkapa kansalaisapu satunnaistilanteissa.) Eikä rajatiedon alueella ole ainakaan vähäistä enempää yhteiskunnallisia rakennusprojekteja ja eettisyyttä kuin muuallakaan.

  Alku olisi toki varmaan hankalaa.

  Olisi yllättävää, jos viranomaiset helposti suostuisivat mihinkään, mikä vähänkin veisi heidän resurssejaan lisää testin muodostamisessa ja sen konkretisoimisessa, vain siksi, etteivät tavalliset kansalaiset tulisi huijatuiksi sellaisin tavoin joita ei voi varsinaisesti rikollisina pitää (vuoden 2016 lainsäädännön mukaan).

  On intuitioni vastaista, että ihmiset, jotka ovat sisällä vääristyneessä julkishallinnossa, olisivat suuresti kiinnostuneita edes siitä, tuleeko joku tavis huijatuksi kymmenien tuhansien eurojen verran selvänäkijöiden toimesta.

  (Suomen julkishallinto on merkittävästi ja enenevästi korruptoitunut, paikoin jopa orwellilaistunut, ja monin muin tavoin huijauskeskeinen, etenkin talousmyyttejä täynnä. Taustalla ovat mm. ulkomaiden tiedustelupalvelut ja vuodesta 1992 oikeuden kolmikantaoppi on ollut monin hyvin oleellisin paikoin murtunut.)

  Kuitenkin toivon, että julkishallinto tulisi tähän projektiin mukaan, koska epäilen rajatiedon yhteisöjen kyvykkyyttä ja halukkuutta asiaan.

  Jos viranomaiset kuitenkin asettaisivat pienetkin tuollaisen projektin eteenpäin viemistä edistävät kuviot, rajatiedon alalta varmaan löytyisi sopeutumista ja aktiivisuutta niin, että viranomaisten työpanos asian toteuttamisessa jäisi lopulta hyvin pieneksi.

 

6) Yleisin perusteluni on seuraava.

  Oikeus on aikain saatossa paljonkin muuttunut kulttuuri-ilmiö. Jo kunnollinen sadan vuoden historiantaju voi lähes yksin tuoda tunne-asenne-arvomaailmoihin selvästi lisää vapautta. Ei ole mitään syytä olettaa, että lainsäädäntömme kuvastaisi täydellistä etiikkaa niiltäkään osin, missä ei näy (vain itsestään välittävien) NWO-eliittiglobalistien ja heidän myötäjuoksijoidensa kädenjälki...

  Siitä seuraten em. eettistäminen on muutakin kuin oikeusjärjestelmän optimaalisen toiminnan aikaansaamista nykyisen lainsäädännön puitteissa.

  Mutta tuo optimaalisen toiminnan aikaansaaminenkin olisi nykytilanteeseen nähden suuri parannus.

  Tuo optimaalinen toimintahan on (oudon usein ohitetun legalismin mukaan) mm. sitä, että noudatetaan lakien henkeä ja kirjainta sen hierarkian mukaisesti, mikä lakien tulkinta- ja soveltamisasemasta on säädetty (siitä lyhyt pätkä täällä).

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (49 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

En muista oliko se suomalainen Skepsis vai joku ulkomaalainen vastaava organisaatio, joka on ilmoittanut lahjoittavansa huomattavan summan rahaa (luokkaa miljoona dollaria tai sinne päin) kenelle tahansa, joka pystyy todistamaan jonkin yliluonnollisen taidon olemassaolon joko itsellään tai jollakulla toisella. Toistaiseksi ei ole tarvinhut maksaa.

Onko sinulla käytännön esimerkkejä sellaisesta, kun näytät suhtautuvan asiaan tietyllä vakavuudella?

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

Mm. USA:ssa on instituutteja ja yliopistojakin, joissa on vuosikymmenet opetettu mm. ESP-tutkimusta.
USA:n valtio ei kuitenkaan mielellään yleensä tue paranormaalien paljastamisia, tutkimisia, harjoittamisia.
Siihen on paljon syitä.
Syyt ovat kuuma aihe. Sanotaan, että aloittaa voi pätevästi lukemalla sotilaspuolelta ainakin kirjat
* Joseph McMoneagle: Remote Viewing Secrets. Handbook http://www.f-look.de/index_htm_files/McM_REMOTE_VI... (Siinä keskeinen teos aiheesta kuuluisimmalta legendalta nyt maksutta PDF:nä. Itse ostin ja neljäsosaltaan luin vuosia sitten. Hänelle ilmeisesti USA:n armeija on eniten ja pisimpään maksanut kaukokatsomiseen liittyen. Skeptikot saisivat kohtauksen, jos kertoisin, kauanko.)
* Jon Ronson: Vuohia tuijottavat miehet (josta netissä ei ole olemassa kunnollista arviota suomeksi, HS suorastaan valehteli ja vinoutti oleellisista)

Jo pelkästään ESP-taitojen harjoittamisen osalta ja jo pelkästään USA:n sotalaitoksen osalta puhutaan vähintään sadoista henkilötyövuosista... (+ salaiset päälle eli arvatenkin paljon enemmän; niinhän esim. pimeä netti on 500 kertaa suurempi kuin hakukoneiden löytämä ja suurin osa salaamiseen perustuvista organisaatioista porskuttaa vuosikymmenistä toisiin). Ei, palkat eivät ole olleet tähtitieteellisiä, vaan melko tavallisia.

Mikä sitten on "yliluonnollista" noihin tutustumisen jälkeen?

Skeptikkojärjestöjä olen tutkaillut ajoittain 80-luvulta asti.
Eivät ole uskottavia tieteellisyyden tai edes puolueettomuuden osalta.
Esimerkki. Moni skeptikko ei ole lukenut yhtäkään ei-skeptikon kirjoittamaa kirjaa esim. kaukokatsomisesta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Siis oliko sinulla omakohtaisia kokemuksia esimerkeiksi?

Minna Hänninen

Ennustan, ettei tuollaista virallista testiä tulla koskaan järjestämään. En voi perustella, koska ennustamista ei voi perustella.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Jos "julkishallinto" lähtisi tällaiseen huijaukseen mukaan, niin minä jättäisin veroni maksamatta.
Miljoona kertaa nolla on edelleen nolla.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tiettävästi poliisi on joskus henkirikostutkinnoissa yrittänyt hyödyntää selvännäkijöitä. Taisi olla joskus 80-luvulla, kun luin siitä lehdestä. Se koski jotain henkirikoksen epäilyä, jossa ruumista ei löytynyt ja selvännäkijä "kertoi" sen olinpaikan. Ei sitä kuitenkaan löytynyt, vaikka selvännäkijän ohjeiden mukaan porattiin jopa joku kadunpätkä auki ja maata kaiveltiin asfaltin alta.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

Mm. UK:ssa ja Hollannissa poliisi on hyödyntänyt vuosikymmeniä sitten selvänäkijöitä ja saanut heiltä mielestään ratkaisevaa apua...
En ole tuollaisia tapauksia lähtenyt kuitenkaan arkistoimaan.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #5

Sokea kanakin löytää joskus jyvän. Siis jos tarina ei ole legendoja, jotka elävät elämäänsä reaalimaailmasta huolimatta.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #10

Kyse ei ollut mistään yksinkertaisesta, missä sattumalta olisi voinut onnistua.
Normaalitieteessä viimeistään toistuva onnistuminen tasolla 1 : 100 on tilastollisesti merkittävää.
Parapsykologiassa on paljon kaksoissokkotutkittuja ja muutoin normaalitieteellisesti varmistettuja ESP-tapauksia, joissa sattuman todennäköisyys on ollut vähintään yhden suhde miljooniin.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #14

Uskovien omia legendoja tai harhaanjohtavia tulkintoja tällaiset jutut, olisihan tieteellisesti varmistettu ESP-tapaus maailmanluokan sensaatio.

Kokelaita on ilmoittanut kiinnostuksensa esim. Skepsis ry:n järjestämään testiin yliluonnollisista ilmiöistä. Vaan testejä on tehty varsin vähän, josko ollenkaan, johtuen siitä että testattavat eivät näytä pääsevän yksimielisyyteen järjestäjien kanssa testin käytännön suorittamisesta. Joka pyritään asettamaan niin, että manipuloinnin, silmänkääntötempun tai muun huijauksen mahdollisuus eliminoidaan.

Klassinen esimerkki on Uri Geller, jonka lusikan taivuttelutemput eivät ole vaikeita aloittelevallekaan taikurille.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #14

"Parapsykologiassa on paljon kaksoissokkotutkittuja ja muutoin normaalitieteellisesti varmistettuja ESP-tapauksia, joissa sattuman todennäköisyys on ollut vähintään yhden suhde miljooniin."

Onko sinulla jotain linkkiä tuohon? En ole koskaan kuullut yhdestäkään tieteellisesti todistetusta onnistuneesta tapauksesta. Ja kuten edellä mainitsin, sellaisen todistamisesta on luvattu huikeita rahallisia palkkioita, joita kukaan ei ole vielä kasseerannut.

Jos kävisi ilmi, että paranormaaleja kykyjä, esimerkiksi ennustuskykyjä voisi oikeasti olla olemassa, niin pitäisin sitä positiivisena viestinä. En siis tällä kyseenalaistamisellani pyri lukkiutuneesti vähättelemään.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

#3 - Jos julkishallinto lähtisi tarkoittamaani testailuun mukaan ja tehtäisiin bloggaukseni mukaisesti eli epäpäteville ESP-alan toimijoille tulisi sanktioita (ainakin siinä tapauksessa että vielä sen jälkeen jatkaisivat ammatillista toimintaansa), niin mielestäni yhteiskuntamme hyvinvointi lisääntyisi.
Sitä kai sinäkin haluaisit?
Testausinstituutio myös maksaisi varmasti hyviin seurauksiinsa nähden vähän.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Meillä taisi olla 1960- ja 1970-luvuilla useampiakin tunnettuja selvännäkijöitä. Yhden nimen muistan: Kassinen. Minne lie kadonneet julkisuudesta. Ehkä koulutus on vähentänyt uskoa selvännäkökykyihin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aino_Kassinen

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Isäni sisar eli tätini toimi poliisina niihin aikoihin ja jostain syystä hänet lähetettiin kolleegansa kanssa selvittämään Aino Kassisen liiketoiminnan harjoittamista ja palkkioita y.m.

Hän kertoi, että he tekeytyivät asiakkaiksi saadakseen selville mitenkä palkkio maksetaan ja minkä suuruinen se on. Eivät olleet kuitenkaan ennen Kassisen asunnolle saapumista tulleet oikein ajatelleeksi mitä he häneltä kysyvät ja ensimmäinen kysymys lienee ollut hiukan teennäinen. Kassisen oli siihen jotain vastannut, mutta totesi sitten, että "ette todellisuudessa taida olla tästä asiasta kuitenkaan kovin kiinnostuneita".

Joitain kysymyksiä tehtiin lisää ja lopuksi sitten kysyttiin "paljonko maksaa"? Kassinen oli vastannut, että "jotkut jotain jättävät". Häntä ei saatu kärytettyä tällä perutseella mistään verovilpistä t.m.s.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Tietyssä määrin on ongelmallista, että mielenterveysongelmaiset suljetaan laitoksiin, siis että ihmiset eivät kohtaa heidänlaisiaan ja osaa suhteuttaa juttujaan. Vanhaan aikaan kylähullujen jutut osattiin laittaa omaan arvoonsa.

Mielenterveysongelmaisilla ei monesti ole sairaudentuntoa. Jutut kerrotaan täytenä totena ja suututaan jos niitä ei uskota. Olisi tavallisille kansalaisille terveellistä vierailla sairaaloiden psykiatrisilla osastoilla. SAmoin mitä poliisin päivystys kuulee päivittäin harhaisia juttuja. Jutut voivat kuulostaa hyvin yksityiskohtaisilta ja vakuuttavilta.

Esim. Rauni-Leena Luukasen tarinat päivittäisistä kotimurroista ja tietokoneen särkemisistä kuulostivat samalta kuin erään mieleltään sairastuneen ja sittemmin pois työelämästä jääneen kollegani. Että maailma pyörii oman navan ympärillä. Juhan af Grannin veikkaan joutuneen pois MTV3:lta samanlaisten ufoharhaisuuksien takia.

Juttuihinsa uskovat ja niitä kuuntelevat tekevät karhunpalveluksen näille, siis vahvistavat heidän harhojaan. Tietoisissa harhautuksissa motiivina tietysti on helppo raha.

Minna Hänninen

#11
Nythän olis tilaa uuden ajan uffomiehelle tai naiselle, kun Rauni-Leena ja Juhan ovat pois pelistä.

Rauni-Leena oli karismaattinen esiintyjä ja veti yleisöä. Ennätin yhden hänen luennoistaan kuunnella livenä, vaikka en niin hänen jutuistaan perusta.

Ufot ovat kuitenkin ihan jees ja onneksi niihinkään ei tarvitse uskoa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #25

"Ufot ovat kuitenkin ihan jees ja onneksi niihinkään ei tarvitse uskoa."

Kyllä UFOja on olemassa, niistä tehdään useimmissa lennonjohdoissa merkintöjä viikoittain. Osaan niistä löytyy myöhemmin selko, mutta osa jää pysyvästi UFO:iksi. Harvat lennonjohdon ammattilaiset kuitenkaan uskovat, että niihin liittyisi mitään sen ihmeellisempää yliluonnollista kuin selvitettyihinkään tapauksiin, mutta UFO on tällainen ammattitermi.

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #26

Tottakai ufoja on olemassa, mutta uskominen on eri asia kuin kokeminen.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

"Esim. Rauni-Leena Luukasen tarinat päivittäisistä kotimurroista ja tietokoneen särkemisistä kuulostivat samalta kuin erään mieleltään sairastuneen ja sittemmin pois työelämästä jääneen kollegani. Että maailma pyörii oman navan ympärillä."

Toisaalta jos Luukanen-Kilden tapausta tutkii, on huomattava: tavalliset ihmiset ovat sellaisia, että jos heitä valtavasti vainotaan, niin kyllä he vähän vinksahtavat ja maailma alkaa pyöriä oman navan ympärillä, arjessa selviytymisessä.

Mutta vainottiinko vai ei? Haluttiinko tehdä mahdollisimman epäuskottavaksi ufologisissa asioissa?
En ota noin isoihin kysymyksiin tässä kantaa, huomautan vain tämän: Mielestäni skeptisismillä suuren osan elämäänsä ja identiteettiään täyttäneilläkin voisi olla paljon arvokasta annettavaa joidenkin rajatiedon tahojen kritisoinnissa... Itsekin olen sitä mieltä, että tietyissä asioissa Luukanen-Kilde erehtyi täysin. Mutta kun hän kertoo viimeiseksi jääneessä kirjassaan kohtaamastaan vainosta, niin läheskään päivittäisistä tai edes viikottaisista kotimurroista tai tietokoneen särkemisistä tms. hän ei kirjoita. Ehkä jossain on joskus kommunikoinut että joitain päiviä peräkkäin oli kotimurtoja kodin ollessa tyhjillään.
(En suosittele hänen viime mainittua kirjaansa, siinä on ehkä 2/3 huonoa tai virheellistä, mutta jos joku haluaa häntä kritisoida, niin se pitäisi lukea sanasta sanaan. Se on hänen kirjoistaan kuitenkin merkittävin.)

Olen lukenut melko paljonkin skeptikoilta ja tuollaiset kömmähdykset tms. vaikuttavat aina tietyn suuntaisilta (tarkoitushakuisilta?).
Se yhdistyneenä lähdeviitteettömyyteen laskee heidän uskottavuuttaan. yleisön silmissä. (Asiaa ei paranna, jos lainaa sellaisia lähteitä, jotka eivät osoita tutkineensa monipuolisesti...)

Mielestäni Luukanen-Kilde ei ole tässä aiheessa kovin hyvä esimerkki, koska hän on kaukana tavallisista kanavista ja selvänäkijöistä, joilla ei ole (ainakaan tietoisesti) linkkiä mihinkään ufologiseen.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #28

Kömmändyksistä puheenollen, oli niitä muitakin kovin vainoharhoilta kuulostavia ajatuksia. Esimerkiksi tämä tarina hampaisiin tai muualle kehoon asennettavista "siruista" joilla sitten seurataan ja jopa kontrolloidaan ihmisten käyttäytymistä. Ja että mm. Breivikin tekemät massasurmat olisivat "sirukontrollin" tuloksia. Tämä on sen luokan tarina joita varmasti poliisin päivystys ja psykologisen osaston hoitajat saavat kuulla päivittäin.

Skeptikko on taipuvainen hyväksymään sen, että paras selitys on yksinkertaisin ja tällä kertaa se voisi olla, että mielialalääkitys on jäänyt ottamatta. SAmoin kuin itse olen ollut vieressä kuuntelemassa ihmisen tarinointia, jotka tarinat voi jopa todistaa oman mielikuvituksen tuotteiksi. Vaikkakin tämä puhuu niitä vakavissaan, täytenä totena.

Lisäksihän Luukanen ennusti, että tällä sirutuskontrollilla on tarkoitus vähentää maapallon väestöstä oliko nyt 70 %. Jos tämänsuuntaisia toimenpiteitä todella olisi menossa, niin luulisi sen jo alkaneen näkymään. Vaan ei, hörhöuskovaisten muisti on varmaan huonompi kuin ihmisten poliittinen muisti keskimäärin. Vanhat tarinat ja niiden ongelmat unohdettaneen ja kuunnellaan uudet tilalle, täydestä todesta.
Mitä lähdeviitteisiin tulee, niin Luukasen viitteet tuntuivat aina olevan jotain salaperäisiä asiakirjoja ja henkilöitä, joita kukaan ei itse pääse jututtamaan tai dokumentteja tarkistamaan.

On aina olemassa tietty määrä oikeasti henkisesti epätasapainoisia, jotka saavat turhaa pelkoa ja stressiä tällaisista hörhöjutuista. Miksei myös nekin ns. intuitiivisesti ajattelevat, jotka uskovat kaiken minkä joku totena väittää. Omassa työyhteisössämme pahansuovat perättömät väitteet aiheuttivat vuosia aivan turhaa ärtymystä ja ihmetystä.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #34

Niin, Luukanen-Kilden huonoimpia puolia oli hänen pelottelutyylinsä. Sitten on paljon niitä, jotka ovat addiktoituneita tiettyyn hurjuuksien maailmaan, jossa spekulointi tuntuu olevan itseisarvoisen tärkeää. Mutta on myös niitä, jotka uskovat hurjuuksiin tyynesti.

Ihmiskunnan vähentämistarkoitus 500 miljoonaan on Illuminaatin keskeisiin tarkoituksiin kuuluva, Georgian kuuluisiin kivipaasiin hakattu. Se on sitä negaeliitin psykopatiaa, missä myötätunto on pahe ja vähintään vallan maksimointi hyve. Ja mikä vuosi vuodelta paljastuu yhä useammille, kuten viime aikoina se, miten laaja ja törkeä onkaan maailmanlaajuinen eliitin pedofiiliverkosto.

Noista kontrolloinnin erikoiskuvioista on sanottava tietysti ensiksi se, että kieltää ei kannata mitään, mutta todistustaakka on niillä, jotka jotain väittävät.
Ei ole kuitenkaan tarkoitukseni tällaisessa pelkässä kommenttiviestissä väittää, että voisin paljoa perustella hurjimpia juttuja kun en viitsi kommentointia niin jättipitkäksi tehdä. Mutta tässä jotain.

Tiedän varmuudella Luukanen-Kilden lähdepolitiikasta vain, että olivathan ne lähteet usein moitittavan vähissä tai jopa puuttuivat. Niitä oli tavanomaiseen populaarikirjallisuuteen nähden hyvin ilmeisesti vain hänen viimeisimmän teoksensa Salaiset maailmamme lopussa. Siellä oli myös julkisia patenttinumeroita kontrolliteknologiasta.
Olen kerännyt niitä julkisia patentteja tuollaisesta ym. erikoisteknologiasta tämän bloggaukseni keskusteluviesteihini: http://sepporaittila.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa... + sitten on tietysti vielä salattu teknologia.
(En ymmärrä, miksi skeptikot eivät koskaan ota huomioon sitä, että tiedustelupalvelut ja isojen valtioiden armeijat saavat toimia muutenkin rauhassa niin mikseivät sitten sotilasteknologian eteenpäin viennin osalta + tukahduta siviilitiedettä suunnista, joista se voisi päästä kiinni siihen avainteknologiaan. Hyvänen aika, katsokaa mikä äärimmäinen, monin osin pitkälti kapeuttava ja politisoitunut rajaus-ohjauspolitiikka esim. Suomen poliitikoilla on esim. yliopistoihimme.)

(Mutta ei se etäkontrollointi sirutusta nykyisin enää vaadi. Ja siruista voi päästä eroonkin. Mutta Luukanen-Kildellä oli monimutkaisempi kuvio eli hänhän taisi väittää tulleensa humanoidien siruttamaksi.
Se kuitenkin on fakta, että suuri sirutuskampanja on länsimaissa meneillään, etenkin tietysti Yhdysvalloissa. - Siitä se alkaa, että ihmiset saadaan pitämään sitä mukavana. - Omaa koontiani sirutusaiheista täällä: https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/siru... - Sen päivittämisen olen lopettanut, mutta tietoni ovat vielä siitä lisääntyneet.)

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #36

Sitten kun on USA:n ym. tahojen vainoamisiin liittyen käynyt lävitse (julkiset) patentit ym., suosittelen tutustumaan hyvin monialaiseen ja -yksityiskohtaiseen MK Ultra -projektiin, joka paljastettiin 1975, mutta on monien todistajien (ja kaiken maalaisjärjen) mukaan jatkunut.
Tässä koontini eli taas Muistio+kommentit: https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/mk-u... (Ja olisi lisääkin, mutta olen tosiaan noiden Muistioiden päivittämisen jättänyt ajat sitten.)

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #36

#36
Mieleeni jäi Rauni-Leenan luennosta ainoastaan se, kun hän varoitti, että älkää vaan menkö Marsiin. En kylläkään muista, miksi ei, mutta eipä tuo kiinnosta.

Luennolla oli rauhallinen tunnelma ja seuralaiseni ihmettelikin kun kukaan ei väittänyt vastaan. Mitäpä tuollaiseen voisi väittää, kuunnella vaan tai sitten lähteä pois.

Rauni-Leenan kirjoista jotenkin hyvänä jäi mieleeni se, jonka alussa mainittiin, että se on kirjoitettu automaattikirjoituksella. Kirjan nimeä en kylläkään muista, mutta jotenkin se tuntui erilaiselta kuin muut Rauni-Leenan kirjat. Uusinta kirjaa en ole lukenut, koska en ole halunnut lukea tämänkaltaisia kirjoja moneen vuoteen. Tosin ei muitakaan kirjoja.

"Kuolemaa ei ole", sanoi Rauni-Leena ja näinhän se on.

Minna Hänninen

#7
Kaikenlainen taikausko on vähentynyt, mutta johtuuko se koulutuksesta vai ylipäätään muustakin ihmisen kehittymisestä.

Selvänäkijöihin uskominen on oman voimansa toiselle antamista, mutta se voi olla myös harmitonta hupia, tai jotain siltä väliltä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos pidetään totena, että ihminen käyttää koko aivokapasiteetistaan tietoiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun vain pienen murto-osan, niin on periaatteessa mahdollista, että osa niin sanotuista paranormaaleista etiäisistä tai ennustuksista selittyy alitajunnalla, johon se "käyttämätön aivo-osuus" on latentisti ollut vaikuttamassa.

Esimerkiksi enneunien kohdalla tällainen voisi hyvinkin pitää paikkansa, kun henkilö on valveilla ollessaan tiedostamattaan rekisteröinyt erilaisia havaintoja, jotka sitten yhdistyvät alitajunnan viestittämin keinoin loogiseksi kokonaisuudeksi.

Toinen syy miksi paranormaaleilta vaikuttavia ilmiöitä voi esiintyä, on myös sattuma. Ei voida määritellä kuinka monta "asiaa" ihmiselle "tapahtuu" päivittäin, mutta jos tarpeeksi pienestä asiasta tehdään jutun juurta, niin niitä tapahtuu miljoonia. Silloin elämän aikana on hyvin todennäköistä, että meille jokaislle joskus tapahtuu jotain sellaista, jonka tapahtumistodennäköisyys on vain esimerkiksi yhden suhde miljardiin. Itse asiassa olisi todennäköisyyslaskennan vastaista, jos jollekulle elämässä ei koskaan tapahtuisi mitään sellaista.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

"Jos pidetään totena, että ihminen käyttää koko aivokapasiteetistaan tietoiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun vain pienen murto-osan..."

Tämäkin on myytti, joka jatkaa näköjään elämäänsä, vaikka vääräksi todistettu. Vaikkei ne aivot joka puolelta koko ajan jatkuvassa käytössä olekaan, niin aivokuvantamisella nähdään, että aktiviteettia on joka kolkassa. Näin kerran jonkun TV-dokumentin aiheesta.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

Niinpä.
Miten hassua on, että tuo myytti elää eri muodoissaan. Einsteinkin on kytketty siihen (sanoipa hän jotain sellaista joskus tai ei). Eka kerran kuulin sen 80-luvun puolivälissä.
Olen aika ihmeissäni siitä, miten keskustelut, joita olen huomannut, eivät tässä kohdin mene eteenpäin.

Tosin en minäkään tässä kohdin mene pitkälle syvällisyyksiin, koska ne olisivat aivan eri aiheita ja rönsyjä. Mutta tämän verran:

1) Nykytiede osoittaa monin tavoin, että tiede tuntee aivoja hyvin vähän.
Esimerkki. Vuosikymmeniä aivotutkimusta ja siihen liittyvää tiedettä ja filosofiaa seuranneet ovat huomanneet, että niiden kuuluisten asiantuntijoiden määrä, joiden mukaan tietoisuus on suuri arvoitus, vain kasvaa.

2) Aivoissa on valtavasti mahdollisia prosesseja ja mitä pidemmälle elämme sitä enemmän mittausmahdollisuuksia ja löytöjä tulee. Tämä nostaa loogisesti ajattelevilla jatkuvasti yhä voimakkaammaksi kysymystä: Minkälaatuisia ne prosessit ovat mitä on meneillään? Eli ei se mikään ihme ole, että aivoissa on paljon prosesseja - mitä ilmeisesti kaikkialla myös nukkuessakin. Jo pelkästään kohdan 1 ihmeellisyydestä juontuen arvelen niin.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

OK, tuon yleisen käsityksen aivokapasiteetista ei tarvitse välttämättä olla tosi vaikka oletukseni alitajunnan latentista viestinnästä olisikin mahdollista.

Minna Hänninen

Mielipiteeni testistä on eri kuin ennustukseni, eli voitaisiin järjestää nykyisyyden näkemisen -testejä. Se tekisi alasta arkisempaa ja turha mystisyys jäisi pois. Mutta haluaisivatko asiakkaat ja ennustajat mystisyyden poistumista? Voi olla, että koko ala kuihtuisi, mutta näinhän se tuppaa käymään monelle muullekin ammatille.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

Tiesin että mystisyys on raja-alueilla kova juttu, mutta että noin kova juttu, ettei ehdottamaani kerran kolmessa vuodessa testissä käymistä voi tehdä, koska mieli jotenkin latistuu pysyvästi? Ja niilläkin, jotka tekevät selvänäköön liittyvää päätoimisesti?
Uskomatonta, jos olet oikeassa.
Kai se on mahdollista.
Olen kyllä ollut siinä luulossa, että selvänäkijöiltä ei ihan useimmiten haluta sellaista infoa, mitä ei voi objektiivisesti todistaa oikeaksi eikä vääräksi (kuten yleensä esim. liittyen menneisiin inkarnaatioihin). Sen sijaan yleensä halutaan kohtuullisen varmaa tietoa oman nykyisen elämän kehittämisessä (sietämisessä, elämänhallinnassa, muuttamisessa, kasvussa, menestyttämisessä).
Sitä paitsi aina olen huomannut raja-alueilta valtavasti sellaisia sanomia, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä paremmiksi keskivertoihmisen paranormaalit kyvyt yltävät (mikä syy siihen sitten onkaan, usein esitetään Verhon ohentumista, kosmisia "uusia energioita"), joten luulisi, että ne erityisen kyvykkäätkin paranormalistit kehittyvät ajan myötä vielä kyvykkäämmiksi.

Uskon kuitenkin, että Suomen ESP-alalla on seuraavista muista kuin ehdottamastasi syystä ehdotukselleni jossain määrin vastustusta, välinpitämättömyyttä ja pessimismiä.

1) Minulle on äskettäin esitetty tavallaan tekninen este suunnilleen näin: testitilanne saa testattavan välttämättä alitajuisesti ja tietoisesti reagoimaan pelolla ja/tai halulla, tms. eli pois siitä neutraalitilasta, missä (jos siinäkään) ESP-ilmiöt ovat mahdollisia. Eli että henkinen kasvu ei tässä olisi tämän uskon mukaan mahdollista.

2) Pohjimmiltaan myönnetään, ettei oma taito olekaan niin hyvä eikä siksi uskalleta tulla testiin.
Kehitellään puolusteluksi esimerkiksi, että "(paranormaalisti) saamani kuvat ovat niin symbolisia..."

3) Ajatellaan, että viranomaisten mukaan saaminen on kovin vaikeaa... Eikä itse jakseta tehdä mitään, mistä ei nopeasti varmasti ala tulla merkittävästi rahaa.

4) Kehitellään joitain (ehkä selvänäköisiksi sanottuja) ennusteita, joiden mukaan testi ei tule koskaan toteutumaan. Ja niin ohitetaan yllättävästi sen pohdinta, onko tulevaisuus tosiaan niin määrätty ja mitä tahdotaan ja halutaan luoda.
- Erityisesti noin voi kommentoida niille (= rajatietolaisten enemmistö), jotka uskoo ihmisten luomisvoimaisuuteen (etenkin erikoismenetelmin) paljon muita ihmisiä voimakkaammin. Moni uskoo yksilön potentiaaliin suorastaan äärimmäisesti.

HIEMAN KOMMENTOINTIANI YLLÄ OLEVIIN
Minulle on selviö, että tulee aika, jolloin raja-alueella, etenkin New Age -alueella, tajutaan laajemmin sen tiettyjä vuosikymmenien kestoisia merkittäviä erehdyksiä ja noustaan hyveellisemmiksi eli myös julkisesti tunnustetaan niitä erehdyksiä.
(Esimerkki. Toistaiseksi vain muutaman tiedän julkisesti tunnustaneen vuosia kestäneen 2012-hypensä floppaamisen. Suuri joukko ammattilaisia käytti 2012-hypettä rajatiedollisten palveluidensa menestyttämiseen vuosia, jotkut jopa yli 15 vuotta.)
Viimeistään sitten nykyistä rehellisempänä aikana ehdottamani testi voi nopeastikin tulla instituutioksi, jota yksityisesti ja/tai julkishallinnon toimesta ylläpidetään. (= 15 vuoden sisällä?)

Niinpä minulle on itsestään selvyys, että aiheessani keskustelussa tulisi melko nopeasti linjata siitä, haluammeko nykyistä yhteiskuntaa vai haluammeko yhteiskunnan, jossa huijarit, neuroottiset itsensä pettäjät yms. eivät pääse niin helposti harhaanjohtamaan ihmisiä kuin nykyään. Ja miten paljon sitä haluamme?

Jos laajapohjaista tahtoa laajemmin löytyy, ainakin rajatietolaistenpiirissä laajasti arvostetun testi-instituution luominen tulee olemaan varmaan helppo asia ilman viranomaisiakin.

Minna Hänninen

Jos testeissä todistettaisiin hyvin suuri nykyisyyden näkemisen taito, niin joillekin asiakkaille se voisi tarkoittaa mystisyyden poistumista, mutta ehkä se toisia voisi puolestaan kiinnostaa. Mutta olisiko ennustajan pakko mainostaa testitulostaan...

Ehkä seurauksena olisi asiakkaiden jakaantuminen eri tasoisten ennustajien kesken, mitä varmaan nykyäänkin tapahtuu.

Minulla on sellainen käsitys, että selvännäkijältä halutaan monenlaista tietoa ja hyvä näkijä on sellainen, joka antaa sitä mitä asiakas haluaa; vaikka se olisi "väärää" tietoa.

Minna Hänninen

2012 vuosi oli aivan upea tietoisuuden siirtymävuosi, kuten myös tämä vuosi. Rankka, mutta silti mahtava vuosi melkein takanapäin. Välissä olevat ei niinkään mainittavia, mutta olishan se hurjaa menoa jos joka vuosi olis pelkkää mahtavuutta :)

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #22

Kiitos infosta!
Koska kommenttisi tulee tähän ketjuun kommentoimaan mystisyys- + 2012-hypekommenttiani, kysyn: Onkohan ajatuksesi merkittävän monien ajatus? Siis että tietoisuudenmuutosta on hyvä kuvata nautinnon määrällä? Ja että selvänäkijät näkivät vuosikymmeniä sittenkin oikein ainakin jotain vuodesta 2012 – siitäkin huolimatta, että epäilyttävästi et sinäkään konkretisoimalla osoita, miten suuri se tietoisuudenmuutos olikaan? (Ennustuksista vuoden 2016 suhteen en ole paljoa lukenut.)

En ole vuoden 2007 jälkeen ollut paljoa rajatiedon kentällä, vaan kirjallisten lähteiden varassa.
Niistä huomasin 2012-hypeilmiön pohjaavaan kahteen hyvin yleiseen väitteeseen. 1) 21.12.2012-hetki tai siitä alkava 2012-2013 -vuodenvaihde muuttaa hyvin paljon maailmaa sisäisesti ja ulkoisesti. Monet, kuten Diane Cooper esim. aihetta käsittelevässä kirjassaan 2012 ja sen jälkeen, esittivät jopa vähintään kymmenien miljoonien yksilöiden Ylösnousemusten tapahtumisen jo pelkästään Yhdysvalloissa. Ja että merkittävälle osalle heistä se olisi tarkoittanut dematerialisoitumista. 2) Suuren Muutoksen suuruuden vuoksi kannattaa ostaa omakohtaista muutosta tukevia tuotteita, mm. käydä New Age -kursseilla.

Yhtä oleellisia kuin nuo kaksi kohtaa on myös huomata, 3) mitä 2012-tuotteista puuttui: kunnollinen näkemys siitä, mitä on maadoittumattomuus, ja mitä on maadoittuneisuus eli miten ihminen voi saada sen luonnollisimmin aikaan. (Lisää kirjassa Jeanne de Salzmann: Olemisen todellisuus (suom. 2013, alkut. 2010) - jo alusta I -luvun loppuun antaa suurelta osin dramaattisesti tavallisesta esoteerisesta tiedosta poikkeavan kuvan.)

2012-hypestä olen kirjoittanut esimerkiksi täällä: http://newagesuomi.blogspot.fi/2013/11/ylosnousemu...

Konkreettinen esimerkki tähän: muistan erään pihin ihmisen, joka kuitenkin omin rahoin lensi 2012-hypen kauan jatkuneen suuruuden vuoksi erääseen lyhyeen kalliiseen konferenssiin toiselle puolelle maailmaa. Nyt tiedämme, ettei maailma suuresti muuttunutkaan.

Joka tapauksessa: ihmiskunnan tulevaisuuden ennustamista en ottaisi mukaan mihinkään ESP-testiin.

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #29

Tietoisuuden muutosta on erittäin vaikea kuvailla, mutta se on ainakin alussa hyvin mullistavaa. Kokemus voi olla aaltoileva, eli välillä tylsempää ja välillä mahtavaa, mutta niinhän elämä muutenkin on. Tiedostin heräämisen 2010, joten 2012 ei ollut siinä mielessä merkittävä, mutta muuten ihan mahtava vuosi tietoisuuden kehittymisessä.

Tietoisuuden kehittyminen on siis henkimaailman juttuja, enkä ainakaan minä niitä pysty mitenkään järkevästi selittämään.

Hypeen mukaan meneminen on tietenkin jokaisen oma asia, vai pitäisikö sanoa new age-kielellä, että oma oppiläksy :) 2012 olin heräämisen siinä vaiheessa, että kävin läpi näitä new age -juttuja, kuten luin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja olin hyvin innoissani. Mutta se vaihe menee ohi, jos ei sitten ala harrastamaan jotain rajatietoon liittyvää tai tee siitä ammattia.

Maya intiaaneilla oli ennustus, vai oliko se joku kalenteri, jota tulkittiin monella tavalla. Näinhän se yleensä menee, että ennustus tulkitaan ihmisen mielen mukaan ja suurennetaan sitä.

Minunkaan mielestä tulevaisuuden ennustamista ei pitäisi ottaa testiin. Sehän olisi aivan turhaa ja tuskin kiinnostaisi testaajiakaan. Nykyisyys on tärkeintä ja se on ainoa, mitä tarvitsee tietää.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

5) Raja-alueilla tai ainakin New Age -valtavirrassa halutaan korostaa äärimmäisesti yksityisiä tai muita yksilöllisyyksiä henkisessä kasvussa.
Sellaisen linjan vastainen on - ainakin New Age -valtavirtaisten mielestä - helposti mikä vain psyykkis-henkisiä kykyjä koskeva, ratkaisevan tärkeäksi arvotettu testauskulttuuri, -instituutio tms.
Kuten olen kirjoittanut:

(...) "Se, miksi newageily ei useinkaan kasvata ihmistä kauan, johtuu [elämysaddiktiivisuuden lisäksi] monista muistakin asioista, kuten siitä, että omia henkisiä uskomuksia, olivatpa ne sitten enemmän tai vähemmän oikeita (se ei ole tässä niin oleellista), ei testata kunnolla, ennen kaikkea sovelleta johdonmukaisesti arkielämään ja myös omaa lähipiiriä etäämmäs. Eli ei elämysaddiktiivisuus yksinään suuri hidaste ole - - -"
- http://newagesuomi.blogspot.fi/2015/07/ajattelukyk...

(Johtuuko siis testauskulttuurin vähäisyys newageläisyydessä siitä, että ratkaisevan suuri enemmistö ja ratkaisevan moni avainhenkilö haluaa korostaa kaiken yksilöllisyyttä eikä ihan täysin varmasti edes usko henkiseen kasvuunsa, vaan haluaa vain hyviä leimoja ja oikeutuksia nautinnoilleen?)

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #43

Miksi ylipäätään halutaan tehdä kaikenlaisia testejä. Jos tekee jonkin persoonallisuustestin netissä, niin eikö silloin tiedä omaa luonnettaan. Siinä mielessä ennustaja, joka haluaisi testata itsensä, olisi epäilyttävä. Ei edes tietäisi, osaako ennustaa :D

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #44

Eikö noi #44:n kohdat käsitelty jo? No tämä tuli vielä mieleen:

* Melkein kaikki on kulttuurissamme niin viihteellistynyt, että tosiaan tuollaisia huumorejakin helposti nousee (ja suurin osa FB-testeistä lienee lähes täysin huumoria). Olen kuitenkin edelleen sen testin pakollisuuden kannalla.
Sitä paitsi, voi olla, etteivät kovinkaan monet kerro selvänäkijälle, kun hänen palveluunsa pettyvät...

* Persoonallisuus-käsite on täynnä pehmeitä tavallaan muovailuihin kivoja alakäsitteitä jne., minkä myötä erilaisissa, vähän huonoissakin, persoonallisuusanalyyseissä käyminen voi herättää hedelmällistäkin itseä koskevaa ajattelua - ei sellaista voi verrata fyysisen tason kaukokatsomisen mittaamiseen.

* Kaikki taidot vaihtelevat vuorokaudenajoittain ja muista syistä. Kirjallisuudessa on mainintoja, että korkea henkimaailma on jopa ottanut selvänäkijältä hänen taitonsa pois hänen jotenkin väärinkäytettyään sitä.
Suomalainen viranomaisten pyhittämä ammatillisuususkon perinne ei vain tahdo myöntää ammatillisuuden monia ulottuvuuksia ja muuttuvuutta - ja siten psykopaatitkin loistavat työpaikoilla kunhan vain ovat jonkin "paperin" joskus kauan sitten hankkineet.
Tuollaisen sijaan ehdotin siis, että ESP-testi on suoritettava viimeistään 3 vuoden välein ja että testi olisi kunnollinen (toisin kuin normaali ammattikoulutus, mistä keskivertoihminen pääsee läpi maalaisjärjellään)...

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #45

Ehkä en suhtaudu tähän aiheeseen yhtä vakavasti kuin sinä, koska ensin pitää olla joku todella vakava tarve, että virallisesti tälläiseen testaukseen lähdettäisiin. Kenen taholta aloite siihen tulisi? Ensinnäkin päättäjien täytyisi uskoa siihen...

Ainoa keino virallisen tahon mukaan tuloon olisi se, että yhteiskunta muuttuisi luonnollisen kehityksen kautta yhä selvänäköisemmäksi ja täten päättäjätkin alkaisivat pitää asiaa luonnollisena. Sen seurauksena sitten ehkä haluttaisiin huonot ennustajat pois, vaikka ne edelleen olisivat joillekin asiakkaille hyviä.

p.s Aiotko tehdä kansalaisaloitteen asiasta?

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #46

" Ainoa keino virallisen tahon mukaan tuloon olisi se, että yhteiskunta muuttuisi luonnollisen kehityksen kautta yhä selvänäköisemmäksi ja täten päättäjätkin alkaisivat pitää asiaa luonnollisena. "

- Vaikka selvänäkö lisääntyisikin, julkishallinto voisi kiinnostua ilmeisesti vasta sitten, kun sen eettinen taso nousisi. Eli sitten kun rikolliset saataisiin siivottua pois sitä hallitsemasta (lääkemafia ja poliittinen mafia kansainvälisine taustavoimineen). Siihen voi mennä kymmeniä vuosia. Nyt tilanne on vielä se, että kaikki maanpetturitkin ovat vapaalla jalalla. (Näyttö heihin liittyen on pitävä.)
Tuon yleisen eettisen tason noustua voisi keskustella, miten tosissaan ESP-ilmiöt otetaan Suomen hallinnossa.
Kansalaisaloitteen järkevyyden aika on siis kaukana.

Uskon kuitenkin jääräpäisesti siihen, että ruohonjuuritasolta voi lähteä suuri voima ja että ilman valtiotakin saadaan hienot instituutiot pystyyn, jos niin halutaan.

Mielenkiintoisesti toit esiin tuon, motivaatioasian.
Niinhän se on, että monissa yhteiskunnallisissa kehittämiskysymyksissä liian harvoilla on itsekästä motiivia tehdä mitään yleiseksi hyväksi edes omaan asiaan liittyen, jos se ei nopeasti paranna omaa asemaa.

Olen yrittänyt blogeillani tuoda julkisuuteen usein perussanomaani siitä, että New Age -valtavirtaisuus johtaa harhaan, jos se antaa ymmärtää, että odottelemalla positiivisuus positivoituu ja lisää positiivisuutta ilmenee. Ilman että olisi sitä ennen paljon vanhojen rakenteiden siivoamista. (Ks. vaihtoehtomedian paljastukset tihenevään tahtiin näinä vuosina.) Ne vanhat rakenteet täytyy oikeasti siivota pois ensin eikä tukea niitä entiseen tapaan.

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #47

Ruohonjuuritasolta kaikki lähtee ja esim. tälläiset keskustelut vievät asioita eteenpäin.

Minulla tosin tiimalasin hiekka käy vähiin, mitä tämän kaltaisiin keskusteluihin tulee. Vajaan vuoden olen usarissa höpissyt sieluista, kaksoisliekeistä ym. Pimeys on hävinnyt ja sen myötä myös valo.

Ajatus maailmasta, jossa ei ole salaisuuksia, oli minulle ahdistava ajatus ennen tietoisuuden heräämistä, mutta kaikkeen tottuu.

Onnea valitsemallasi polulla! :)

Minna Hänninen

Jos vertaa esp-testiä hygieniatestiin, joka ilmeisesti on pakollinen elintarvikealalla työskenteleville, niin mielestäni esp-testi on yhtä hyödyllinen. Eihän hygieniapassi estä saamasta ruokamyrkytystä, mutta on kuitenkin jonkunlainen lupaus turvallisuudesta.

Kun työntekijällä tai yrittäjällä olisi voimassa oleva esp-kortti, jonka asiakas voisi halutessaan nähdä, niin se olisi merkki ammattitaidosta. Esp-kortti ei välttämättä tekisi selvänäkijästä tai kanavoijasta hyvää, koska siihen vaikuttaa moni asia.

Mielestäni asiakkailla on kuitenkin oikeus kaiken tasoisiin näkijöihin ja ennustajiin, joten en kannata esp-testin pakollisuutta. Aika näyttäisi, arvostaisivatko asiakkaat esp-testin läpäisyä, vai valitaanko ennustaja muiden seikkojen perusteella.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

ESP-testi nykyisyyden näkemisenä ei tietysti takaisi testattavan tunneälyn pätevyyttä. Eikä ehkä kunnolla tulevaisuuden ennustamiskyvynkään. Mutta intuitioni mukaan jotain sinne päin.
Objektiivisesti oleellistahan elämänhallinnan jne. lisäämiseksi on monesti tietää aiempaa paremmin nykyisyys. Ja se, joka ESP-tietää hyvin asiakkaan nykyisyyden, voi ymmärtääkseni hyvällä todennäköisyydellä ESP-tietää asiakkaalle hyödyllisesti myös hänen menneisyyttään.

Mutta toivoisin ESP-testistä hygieniapassia parempaa ja arvovaltaisempaa.
Minulla on hygieniapassi ja väitänkin:

1) Hygieniapassin saa moni keskivertoa tyhmempikin, kun vain keskittyneesti opiskelee siihen liittyvän lyhyen opetuksen. Moni läpäisisi sen testin ilman opetustakin. Sen sijaan nykyisyyden näkemistä ei enemmistö muutamassa kuukaudessa opi. Ei ainakaan sillä tasolla, jota ESP-testiltä edellytän. Eli ei vain symbolisuuksia, vaan perinteistä kaukokatsomista - siis fyysistenkin kohteiden erottamista niin selvästi, että niistä hahmottaa, mikä kohde on (+ mielellään osaa sen hyvin piirtää).

2) Monessa paikassa hygieniapassi lain mukaan vaaditaan, mutta jos käy ilmi, ettei jollakulla työntekijällä sitä ollutkaan, niin ei siitä tietääkseni rangaista. Ja muuta vastaavaa.
Niinpä hygieniapassi ei nauti suurta arvostusta.
Itsekin olisin päässyt aikoinaan yhteen julkishallinnon työpaikkaan, missä merkittävä osa työstä oli keittiötyötä, myös siinä tapauksessa, että minulla ei olisi ollut hygieniapassia.

Usein jonkin ammatillisen testin arvovaltaistamiseksi siihen onkin kytkettävä sanktioita.
Bloggauksessani ja aiemmissa kirjoituksissani kertomat esimerkit ongelmista antavat aihetta linjata siihen suuntaan myös.
Niinpä olisi järkevintä, että jos haluaa tiettyjä titteleitä käyttää ja/tai tehdä rahallista ESP-työtä, testi olisi läpäistävä ensin.
Mutta rajatiedon kenttä ei ole kovin henkistynyt eli todennäköisesti oleelliset sanktiot tuollaisten varmistamiseksi eivät tulisi rajatiedon kentältä. Rajatiedon media ei rajoittaisi ykkösrahoituslähdettään eli olisi ottamatta testiä läpäisemättömiltä vastaan mainoksia. (Eikä hyväksyisi haastatelluksi tulemispyyntöjä jne.)
Niinpä paras mahdollisuus olisi se, että julkishallinto tulisi yhteistyöhön mukaan ja kriminalisoisi riittävän voimakkaasti sellaisen ESP-työn, jota tehtäisiin ESP-testin suorittamattomuudesta huolimatta rahasta ja/tai tietyillä titteleillä.

Minna Hänninen

Menneisyyttä voi muuttaa nykyhetkessä, kuten tulevaisuuttakin. Tarkoitit kuitenkin ilmeisesti hyödyllisyydellä jotain menneisyyden mysteerin selvittämistä?

Opetetaanko jossain nykyisyyden näkemistä tai tehdäänkö siellä koulussa esp-testejä? Tästä tulikin mieleeni, että esp-testejä voitaisiin tehdä jo peruskoulussa, voihan joillakin olla piileviä kykyjä. Aikuiskoulutuksen kursseilla on tapana olla kaikenlaisia testejä, älykkyystesteistä naistenlehtien tyypillisiin höpötesteihin, joten sinnekin sekaan mahtuisi myös esp-testi.

Mitä tarkoitat "henkistyneellä"? Minulle se ei tarkoita mitään, joten en välttämättä vastausta kaipaa. Ehkä jotain muuta voisi kiinnostaa.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #33

Joo, toki ESP-testi voisi olla vaikkapa aikuiskoulutuksessakin. Korostan vielä kuitenkin, että sen testin, mistä bloggasin, idea on kuitenkin se, että sen läpäisijöiden nykyisyyden näkemisen taso on varmasti selvästi asiakkaille hyödyllinen (sillä ehdolla, että ylipäätään nykyisyyden näkeminen on heille hyödyllistä, mikä ei kaikilla pidä paikkaansa).

"Menneisyyttä voi muuttaa nykyhetkessä, kuten tulevaisuuttakin."

Tuo on edistyneempää ajattelua suhteessa tulevaisuuteen eikä suinkaan läheskään kaikkien selvänäköpalveluiden käyttäjien hyväksymää! Niinpä en ole tuollaista eettisissä ajatteluissani ottanut huomioon.

Tarkoitin tosiaan edellisessä kommentissani sitä arvoituksellisuutta.
Esimerkiksi joillakin ihmisillä on kuluvasta inkarnaatiosta oudosti "kadonnut aikaa" (vaikka ei ollut päihteiden vaikutuksen alainen) tai ei enää muista lapsuudesta kuin että siellä oli jotain traumaattista, tai pitäisi tietää paremmin traumojaan edellisten inkarnaatioiden valossa tai elämän tarkoitustaan viimeisimmän henkimaailmassaolon valossa, ja siksi pitäisi saada sellaisesta(t) luotettavaa tietoa.

Kaukokatsomisesta (remote viewing, controlled remote viewing) on olemassa kursseja maailmalla.
Sillä nimekkeellä varmaan kulkevat tavallisimmat nykyisyyden ESP-havaitsemisen koulutukset.

*

Mielestäni henkisyyden ja maallisuuden erottelemattomuus on pakenemisen, itsekurittomuuden ja ajelehtimisen riskien (lähinnä tiedostamatonta?) lisäämistä. (Siihen menevät osittain jotkut tantrismin siivin ja esimerkiksi Mooji-niminen guru.)

Vaatimaton hahmotelmani: Henkistyneisyys = sisäisen vapauden kokemuksen ja näkökulman hallitsevuutta, ja käytännössä henkisen kasvun eli sisäisen vapauden kasvattamisen tahtoa. Se on New Age -alalla totuttua suuremmalta osin neutraalimpaa: mm. 1) läsnäolokykyä (siihen on testejä ja niitä voi hahmottaa itsekin); varsinkaan ei kannata jäädä vain fiilistelemään elämyksiä vaikkapa James F. Twymanin tyyliin) ja 2) oman valinnan mukaisia keskittymisiä hyveisiin. - Ja muutakin. Mutta aina siten, että ihmisen kyky konkretisoida henkisyyttään johdonmukaistuu, voimistuu ja pitkällä tähtäimellä myös monipuolistuu.

Tuo hahmotelmani (tässä yhteydessä en halua esittää laajempaa ja syvempää) voi tuntua monista elämyskeskeisistä liian valjulta. Mutta sen taustalla on mm. Chögyam Trungpan (muutaman buddhalaisuuden suunnan) opetus, Bennett'n-Gurdjieff'n linja (johon tutustuminen kannattaa aloittaa siitä Olemisen todellisuus -kirjasta) ja se, miten pitkälle maailmankaikkeus tukee myös negatiivisen Polun kulkijoita (ks. https://kosminenvalo.wordpress.com/2014/11/14/pola...).

Lyhyesti sanoen, huomaan joutuvani sanomaan yhä uudelleen: toki henkisyyden kokemus on ytimeltään sanoinkuvaamatonta vapautta, mutta silti henkisyyden julkinen sanallistaminen on helposti kyseenalaista, jos joku ei osaa ilmaista siitä uskottavia konkretialinkityksiä.
Silloin usein tulee mieleen, että ehkä hän on kasvanut paljon ja saattaa olla Tarkoituksellisella Polullaankin, mutta keskivertoa enemmästä sisäisestä vapaudesta hän ei pysty viitettä antamaan.
Ja muuten, vielä sellainen, mitä usein halutaan paeta: usein ne konkretialinkitykset ovat merkittäviä vain, jos jossain kohdin niissä ilmenee kasvua mm. rohkeudessa.

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #35

"...testin, mistä bloggasin, idea on kuitenkin se, että sen läpäisijöiden nykyisyyden näkemisen taso on varmasti selvästi asiakkaille hyödyllinen (sillä ehdolla, että ylipäätään nykyisyyden näkeminen on heille hyödyllistä, mikä ei kaikilla pidä paikkaansa)."

Ei nykyisyyden näkeminen tosiaan ole kaikille hyödyllistä. Entä jos ennustaja kuitenkin näkee sen. Ennustaako hän sitten jotain hyödytöntä hölynpölyä vai pitäisikö hänen todeta asiakkaalle, ettei tästä ole hyötyä.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #38

Ei kaikkea voi varmistella.
Emme voi ylhäältä päin (oikeusfilosofisesti oikein) sanoa että joku tekee väärin, jos päättää ennustaa jollekulle täysivaltaiselle ihmiselle (toinen asia on, jos esim. kuolemisista kertoen saa vastaanottajan pelkäämään)... Ja yhä useammat ovat sitä mieltä, että nykyään tulevaisuutta (varsinkin mitä isommasta ihmisten yhteenliittymästä on kyse) on vaikeampaa ennustaa kuin aiempina vuosikymmeninä.
Mutta olen ajatellut niin, että ainakin kaukokatsominen fyysisistä kohteista tarkalla tasolla on niin hankalasti opittavissa oleva taito, että jos sen osaa, niin omaa monia ESP-asioissa oleellisia lähtökohtia. Eli siten kunnollinen ESP-testi olisi paljon parempi kuin ei mitään - ja sen merkittävyyden voisi varmistaa tosiaan sanktioin niille, jotka toimivat ammatillisesti, vaikka eivät ole testiä läpäisseet.

Minna Hänninen Vastaus kommenttiin #39

Ei ole väärin ennustaa. Olen kuullut, että kaikki ennustajat eivät halua kertoa kuolemasta, vaikka asiakas haluaisi kuulla. Tuossa ylempänä totesin, että hyvä ennustaja kertoo sitä, mitä asiakas haluaa, vaikka se olisi "väärää" tietoa. Se on aika laajasti tulkittavissa.

En ole koskaan käynyt ennustajalla, mutta jos kävisin, niin olettaisin saavani sen mitä halusin, vaikka se olisi pettymys.

Mutta yhteenvetona siis: Testejä voitaisiin järjestää, koska mystisyys joutaa romukoppaan. Arkisuutta lisäisi testien laajentaminen peruskouluun ja aikuiskoulutukseen. Nykyisyyden näkeminen voi olla vaikeaa, mutta yhä yleisempää, joten kaikki mukaan vaan. Tosin jos yhä useampi on nykyisyyden näkijä, niin selvänäkijän ammatti voi kuolla pois, mutta eihän sekään huono asia ole.

Pakkoa sen sijaan karsastan. Perustelin sitä sillä, että asiakkailla on oikeus kaiken tasoisiin ennustajiin. Mutta onko kaiken tasoisilla ennustajilla oikeus ennustaa? Kyllä minusta, koska huonolle ennustajalle ei varmaan mene uudestaan, kun taas hyvälle voi mennä ja kehuu vielä tätä tuttavillekin. Muodollisen pätevyyden vaatiminen näin tulkinnanvaraiseen ammattiin tuntuisi täten oudolta.

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo Vastaus kommenttiin #40

"Tosin jos yhä useampi on nykyisyyden näkijä, niin selvänäkijän ammatti voi kuolla pois, mutta eihän sekään huono asia ole."

1) Nykyään elämme sota-ajan tasoista (ensisijaisesti valtamedian) propagandan, kuten disinformaation, valtakautta, joten olisihan se hienoa, jos yhä useammat alkaisivat opetella kaukokatsomista (tosin etiikka siinäkin tulee olla...).
Sellainen suuri vaivannäkö mitä todennäköisimmin ohjaisi harjoittajiaan kohti objektiivisempaa elämänhahmotusta muutoinkin. Mutta en juurikaan ymmärrä, miten nykyisyyden näkemisen taidon lisääntyminen (vaikkapa kaikilla) oleellisesti vähentäisi tulevaisuuden ennustamispalveluiden kysyntää.

2) Ehkä se on ok, jos selvänäkijän ammatti kuolisi pois. Mutta en ole hetkeäkään tätä ennen tuota mahdollisuutta ajatellut, koska en tiennyt kenenkään ajattelevan noin ja lähtökohtani on liberaali eli yhteiskunnan ei pidä noin tarkoitushakuisesti, rumasti säädellä tuollaista fyysisesti rauhallista toimintaa, vaan yhteiskunnan tehtävä on säätää säännökset. (Valtio lait ja/tai kansalaisyhteiskunta ne epäviralliset, kuten perinteet...)

Selvänäkijöiltä kysytyt kysymykset ovat liittyneet usein (tai yleensä) ainakin osin tulevaisuuteen...
(Ainakin kirjallisuudessa selvänäkö on laaja käsite, ei vain tulevaisuuden ennustamiseen liittyvää.)

*

Oleellisinta: Entä suuremmin uudenlaisen kulttuurin luominen?
Yllä olevalla viestilläsi nimittäin ohitat ison osan siitä faktaperustasta, minkä vuoksi testiehdotukseni tein, etenkin tällä: "asiakkailla on oikeus kaiken tasoisiin ennustajiin".
(Luitko ollenkaan linkkaamaani laajempaa versiotani bloggauksesta newagesuomi.blogspot.fi-blogista?)

1) Selvänäköpalvelut ovat tuottaneet kautta aikain ongelmia heikommille ihmisille, mm. moni on ajatellut käyttävänsä laatupalveluja, mutta menettänyt tuhansia (isoin suomenkielisessä netissä näkemäni summa 20 000e) turhuuteen.
Eli on ainakin sille ongelmavähemmistölle samantekevää, vaikka enemmistöllä olisi kivaa.

2) Se ongelmia kokeva vähemmistö on merkittävän kokoinen.
Niistä ongelmista on yksityisiä lausuntoja netissä melko paljon siihen nähden, että eiväthän kaikki mokistaan avaudu ja monille voi olla noloa avautua anonyyminäkin.
Kyse on sen vähemmistön merkittävistä heikkouksista eli ehdottamasi tavallinen vapaiden markkinoiden logiikka ei päde.
Niissä ongelmissahan on kyse suggestio- ja manipuloiduksitulemisherkkyydestä, addiktiivisuudesta, itsepetoksesta jne. Joissain tapauksissa kyse on myös siitä, että yksikin väärä ennustus kuolema- tms. isoista asioista voi traumatisoida pitkäksi aikaa.

3) Ainoa johdonmukaiseksi ymmärtämäni lähtökohta Suomen uudistamiseen aiheessani ei ole tyhjiö, vaan ehdotuksellani on hyvä tuki: meillä on kulttuuri, jossa on laajasti hyväksyttyjä lähtökohtia (kuten ammattietiikoita mm. sitä varten miten ammatillisuus ja vapaaehtoistyö eroavat).
Lisäksi vapaaehtoisesti suomalaisten selvänäkijöiden enemmistö (tai ainakin suuri osa) noudattaa etiikkaa, johon kuuluu mm. se, ettei kuolemasta ennusteta, vaikka asiakas haluaisi... Tai se kuva netistä välittyy.
Tai jos tilanne on tuota selvästi huonompi, niin sitä suuremmalla syyllä ja sitä merkittävämmin sanktioin ehdotukseni tulisi toteuttaa...

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

LISÄMATERIAALEJA

1) Vaikka ESP-ammattilainen ei olisikaan terveydenhuollon ammattilainen, tästä luulisi löytyvän mietittävää: http://vainopertamo.blogspot.fi/2016/12/tunnetko-k... (Kirjoittaja Väinö Pertamo lienee Suomen pisimmän linjan hypnologi.)

2) Koin kerran erään selvänäkijän varsin hypnoottiseksi (hypnoottisemmaksi kuin ketään koskaan), joten laitan tämän lainauksen vielä Väinö Pertamon blogista:

"1980-luvulla ns. vaihtoehtohoitoja eli uskomuslääkintää harjoittavat tahot halusivat saada aikaan yhteisen peruskoulutuksen ja virallistaa asemaansa. Varpu Julkusen kanssa totesimme kuitenkin hypnoosin poikkeavan muista niin paljon, että jäimme pois ko. neuvotteluista. Emme halunneet, että hypnoosi liitettäisiin usein kovin epämääräisiin, kiistanalaisiin ja joskus arveluttaviinkin vaihtoehtolääkinnän piireihin. Nyttemmin maallikkohypnoosia on vastuuttomasti yhdistetty vaihtoehtohoitoihin."
http://vainopertamo.blogspot.fi/2016/12/aika-esitt...

Yllä olevat ehkä vaikuttavat henkisyyden kannalta korkeintaan vähäisiltä käsiterajaus- ym. lokeroimiskiistoilta, mutta suosittelen niihin tutustumista. Tarvitsemme kuitenkin ESP-alalle objektiivisuushakuisuutta, metanäkökulmia, eettisiä ohjeistuksia ja olemassa olevien lakien kehittämistä...

Suosittelen sellaisen tulevaisuuden luomista, missä kuluttaja voi luotettavasti tunnistaa vastuulliset ja muutoin hyvät ESP-ammattilaiset.

Tämän blogin suosituimmat